BETTERGLOBE
Kort og kjapt om BG

 Idag er vi litt over 13000 kunder i Better Globe og mange av disse spør "hva er våre tre verdt" og "hva får vi tilbake?" 
 
Livssyklusen for et Better Globe-tre
Treet ditt plantes, stelles og tas hånd om av Better Globe i 20 år. Trærne behandles på kommersielle vilkår, og selges til slutt som produkter av trærne eller virket som sådan. Livssyklusen for et Better Globe-tre, kan noe forenklet, forklares som følger:

År 0: Du kjøper treet for 17 euro.
År 1-4: Treet plantes, tas hånd om av Better Globe og vokser for senere å kunne gi avkastning i form av årlig innhøsting.
År 5-19: Treet gir, avhengig av tresort, avkastning i form av frukt, nøtter, gummi, olje eller annet i omtrent 15 år.
År 20: Treet avvirkes, enten selges eller foredles tømmeret til produkter så som f.eks. parkett, møbler eller lignende.
Livssyklusen ovenfor gir forutsetningene for at virksomheten er lønnsom og selvgenererende. Takket være dette kan Better Globe dele ut en del av det overskuddet virksomheten gir per årsbasis.

Forretningsmodellen for et Better Globe-tre
For å kunne engasjere alle de tusentalls mennesker som er nødvendig for at vi skal nå vårt mål som er å plante ett tre for hvert menneske på jordkloden, behøver vi skape et incitament. Et incitament som gjør at folk aktivt velger å engasjere seg for så vel det altruistiske som sine egne formål. Ved å være et lønnsomt og fortjenestedrevet selskap, samt dele ut gevinsten til våre aksjeeiere, tror vi at vi kan skape det engasjementet som er nødvendig.

Derfor har vi laget følgende økonomiske modell for et Better Globe-tre og avkastningen fra det. Noe forenklet er den som følger.

År 0: Du kjøper treet for 17 euro - ? 17,00
År 1-4: Treet vokser slik at det senere vil gi årlige høster f.eks. frukt, nøtter eller gummi. ? 0,00
År 5-19: 15 % på innkjøpsprisen 17 euro i 15 år (dvs. 15 % x 17 euro x 15 år) + ? 38,25
År 20: Treet hogges. Du får en forventet avkastning på 10 ganger innkjøpsprisen på 17 euro. + ? 170,00
Sum total forventet avkastning i løpet av 20 år: ? 191,25Se godt på bildet ovenfor. Dette er sant, og fakta er at verden er totalt manko på trær, og dette kan du være med på å gjøre noe med. Tre vil være ditt beste kjøp hver måned fordi vi vil trenge mye mere tre de neste 100 år i verden, og du kan ta del av verdistigningen av dette produktet som verden trenger


Dette er noe vi alle i Betterglobe gjør sammen. Dette er bare en av skolene vi har totalrenovert. Vi gjør så utrolig mye bra, så vær og bli en STOLT Betterglobe kunde.

På det første bildet ovenfor er pappa på en av plantasje feltene, på det andre bildet er en annen Betterglobe kunde og ambassadør 3år senere på akkurat samme plass. Mango trær som har vokst seg stor og fin. Dette plantasjefeltet ligger i Kenya.


Vi i Betterglobe har bygd en fotballbane og startet fotball lag. Stor glede for mange mange barn.


Livsglede.


Sant som det er sagt.
Du tjener penger samtidig som du hjelper verden og mange mange mennesker. Ved intr ta gjerne kontakt med meg for å høre mer.